Struktura własnościowa i majątek

Informacja dotycząca umorzonych należności budżetu państwa w okresie I kwartału 2020 r.

Informacja sporządzona w oparciu o art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2019.869 j.t.) dot. umorzonych należności budżetu państwa w okresie I kwartału 2020 r.

 L.p.  Nazwa podmiotu Numer decyzji o nałożeniu kary pieniężnej stanowiącej niepodatkową  należność budżetową o charakterze publicznoprawnym
(art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych Dz.U.2019.869 j.t.)
Kwota umorzona
1.  MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT
 TOWAROWY ”RAYFOG”
 Franciszek Osuch
 z siedzibą: 32-725 Rajbrot 391
 6/TD-Piwniczna Zdrój/2010 z dnia 19 lutego 2010 r.   3 000,00 zł  
2.  „TRANSPORT DROGOWY”
 ANDRZEJ PAJĄK
 z siedzibą: 
 27-215 Wąchock, ul. Węglów 44
 2/TD-Tarnów/2009 z dnia 05 czerwca 2009 r.   1 000,00 zł  
3.  JAW-POL Sp. z o.o.
 z siedzibą:
 42-622 Świerklaniec, ul. Ostrożnica 7 
 132/TD- PSG LIPNICA WIELKA/2009 z dnia 07 lipca 2009 r.
 152/TD- PSG LIPNICA WIELKA/2009 z dnia 24 lipca 2009 r.
 195/TD- PSG LIPNICA WIELKA/2009 z dnia 16 października 2009 r.
 53/TD- PSG LIPNICA WIELKA/2010 z dnia 17 marca 2010 r.
  1 000,00 zł  
  1 450,00 zł  
  3 000,00 zł  
  1 500,00 zł  

 

Metryczka

Data publikacji 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Winiarska
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Jeliński
do góry