BIP - Karpacki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 24.09.2020, serwis aktualizowany: 24.09.2020 o godzinie: 13:45

Menu przedmiotowe

Strona Główna

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W NOWYM SĄCZU


Karpacki Oddział Straży Granicznej

33-300 Nowy Sącz

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Sekretariat Komendanta Karpackiego Oddziału SG:

tel. (+48 18) 415 30 02
fax (+48 18) 415 37 01
e-mail: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

 

NUMER INTERWENCYJNY Służba dyżurna Karpackiego Oddziału SG:

(+48 18) 415 33 33.

 

Inspektor ochrony danych Komendanta KaOSG

ppłk SG Przemysław JUSZCZAK
tel.: +48 18 415 3034
e-mail: IOD-KaOSG@strazgraniczna.pl

 

Kontakt w sprawie naboru do służby w Straży Granicznej:

tel. (+48 18) 415 32 60
e-mail: wkiszk.karpacki@strazgraniczna.pl
 

Przyjmujemy skargi, wnioski i petycje kierowane pocztą elektroniczną e-mail do Komendanta Karpackiego Oddziału SG.
 

Sposób przyjmowania skarg, wniosków i petycji (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r.)

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) - wejście w życie z dniem 6 września 2015 r. - petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00,
  • w czwartki w godz. 15.00 - 16.00

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KaO SG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00,
  • dodatkowo w poniedziałki w godz. 15:30 - 16:30

 

Skarga i wniosek, aby mogły zostać rozpatrzone powinny zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

 

UWAGA! Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

PLACÓWKI KaOSG:

Placówka Straży Granicznej w Krakowie - Balicach

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie

Placówka Straży Granicznej w Zakopanem

Placówka Straży Granicznej w Kielcach

 
do góry