BIP - Karpacki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 05.10.2023, serwis aktualizowany: 20.09.2023 o godzinie: 08:02

Menu przedmiotowe

Strona Główna

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W NOWYM SĄCZU


Karpacki Oddział Straży Granicznej

33-300 Nowy Sącz

ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Sekretariat Komendanta Karpackiego Oddziału SG:

tel. (+48 18) 415 30 02
fax (+48 18) 415 37 01
e-mail: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

 

NUMER INTERWENCYJNY Służba dyżurna Karpackiego Oddziału SG:

(+48 18) 415 33 33.

 

Inspektor ochrony danych Komendanta KaOSG

ppłk SG Przemysław JUSZCZAK
tel.: +48 18 415 3034
e-mail: iod.woi.kaosg@strazgraniczna.pl

 

Kontakt w sprawie naboru do służby w Straży Granicznej:

tel. (+48 18) 415 32 60
e-mail: nabor.kaosg@strazgraniczna.pl
 

Przyjmujemy skargi, wnioski i petycje kierowane pocztą elektroniczną e-mail do Komendanta Karpackiego Oddziału SG.
 

Sposób przyjmowania skarg, wniosków i petycji (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r.)

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) - wejście w życie z dniem 6 września 2015 r. - petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00,
  • w czwartki w godz. 15.00 - 16.00

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KaO SG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00,
  • dodatkowo w poniedziałki w godz. 15:30 - 16:30

 

Skarga i wniosek, aby mogły zostać rozpatrzone powinny zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

 

UWAGA! Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

PLACÓWKI KaOSG:

Placówka Straży Granicznej w Krakowie - Balicach

Placówka Straży Granicznej w Tarnowie

Placówka Straży Granicznej w Zakopanem

Placówka Straży Granicznej w Kielcach

Placówka Straży Granicznej w Krakowie


Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu wraz
z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. 

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

 

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.


Partnerzy projektu:
⦁ Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
⦁ Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 
⦁ Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, 
⦁ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka, 
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
⦁ Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, 
⦁ Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
⦁ Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
⦁ Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
⦁ Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
⦁ Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.


Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.


W ramach projektu Karpacki Oddział Straży Granicznej planuje zakupić:
- Kombinezony ochronne
- Maski ochronne wielokrotnego użycia
- Maski jednorazowe chirurgiczne
- Maski ochronne FFP3
- Rękawiczki nitrylowe
- Płyny do dezynfekcji rąk
- Płyny do dezynfekcji powierzchni

- Przyłbice ochronne

- Okulary ochronne

- Ozonatory przenośne

- Płyn do urządzeń dezynfekujących

do góry