Ogłoszenia o zbyciu mienia

INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO NA RZECZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004) Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu informuję o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Metryczka

Data publikacji 17.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Jopek
do góry