Wystąpienie pokontrolne - Pion Głównego Księgowego

„Realizacja zadań w zakresie kontroli formalno – rachunkowej poleceń wyjazdów służbowych krajowych”

Metryczka

Data publikacji 14.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Pasionek
do góry