Wystąpienie pokontrolne - Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

"Ewidencjonowanie i przestrzeganie przepisów w zakresie czasu służby"

Metryczka

Data publikacji 25.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Pasionek
do góry