Kontakt - Dane teleadresowe - BIP - Karpacki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Kontakt

Adres:

Karpacki Oddział Straży Granicznej
Im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz
ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Sekretariat Komendanta Karpackiego Oddziału SG:

tel. (+48 18) 415 30 02
fax (+48 18) 415 37 01
e-mail: komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

 

NUMER INTERWENCYJNY Służba dyżurna Karpackiego Oddziału SG: (+48 18) 415 33 33.

 

 

Kontakt w sprawie naboru do służby w Straży Granicznej:

tel. (+48 18) 415 32 60
e-mail: wkiszk.karpacki@strazgraniczna.pl
Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG - kliknij, aby zobaczyć

 

Przyjmujemy skargi, wnioski i petycje kierowane pocztą elektroniczną e-mail do Komendanta Karpackiego Oddziału SG.
 

Sposób przyjmowania skarg, wniosków i petycji (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wchodzi w życie z dniem 6 września 2015 r.)

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) - wejście w życie z dniem 6 września 2015 r. - petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków:

  • w poniedziałki w godz. 9.00 - 10.00,
  • w czwartki w godz. 15.00 - 16.00

Funkcjonariusze Wydziału Kontroli KaOSG przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00,
  • dodatkowo w poniedziałki w godz. 15:30 - 16:30

 

Skarga i wniosek, aby mogły zostać rozpatrzone powinny zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

 

UWAGA! Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Wszystkie dokumenty powinny być zredagowane w języku polskim (ewentualnie przetłumaczone przez uprawnioną osobę).

Metryczka

Data publikacji 03.06.2016
Data modyfikacji 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Koziołek
Osoba udostępniająca informację:
Krystian Koziołek
Osoba modyfikująca informację:
Krystian Koziołek
do góry