Kierownictwo - BIP - Karpacki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

ppłk SG Stanisław LACIUGA

 

Notka biograficzna:

Ppłk SG Stanisław Laciuga urodził się w 1970 r. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w roku 1995, Studium Oficerskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG, ukończonego w 1996 r. oraz Narodowej Akademii FBI w Quantico, ukończonej w 2013 r. Służbę w Straży Granicznej pełni od ponad 20 lat. Rozpoczął ją w 1995 roku w Strażnicy SG w Wysowej, a następnie kontynuował w Komendzie ówczesnego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W latach 1999-2000 r. został skierowany do ochrony Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. W Karpackim Oddziale Straży Granicznej pełnił kolejno służbę w Wydziale Ochrony Granicy Państwowej, Wydziale Granicznym oraz Wydziale Operacyjno – Śledczym. Po zniesieniu KaOSG, został przeniesiony do służby w  Karpackim Ośrodku Wsparcia SG w Nowym Sączu, gdzie zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Wsparcia. Od dnia 16 maja 2016 r., Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został powołany na stanowisko Komendanta utworzonego z tym dniem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Odznaczony: Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej (2012 r.), Odznaką Straży Granicznej (2013 r.), Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej (2013 r.)

 

Zastepca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odpowiedzialny za sprawy graniczne.

ppłk SG Renata OBRZUT

 

Notka biograficzna:

Ppłk SG Renata Obrzut urodziła się w 1972 roku. W 1997 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W październiku 1997 roku podjęła pracę jako pracownik cywilny w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, natomiast w 1999 roku rozpoczęła służbę w mundurze jako funkcjonariusz Straży Granicznej. W 2002 roku ukończyła aplikację prokuratorską i zdała egzamin w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, uprawniający do wykonywania zawodu prokuratora. W Karpackim Oddziale Straży Granicznej pracowała w Wydziale Finansów oraz Wydziale Kadr i Szkolenia, a następnie pełniła służbę w Wydziale Operacyjno –Śledczym. W latach 2007 – 2013 zajmowała stanowisko Naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z dniem 10 lutego 2014 roku została powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu. Od dnia 23 maja 2016 pełni funcję Zastępcy Komendanta Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu.

Odznaczona: Odznaką Straży Granicznej (2014 r.), Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej (2014 r.), Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (2016 r.)

 

 

Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odpowiedzialny za sprawy logistyczne.

płk SG Marek Marcisz

 

Notka biograficzna:

Płk SG Marek Marcisz urodził się w 1973 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu w roku 1996, tytuł magistra inżyniera otrzymał  w roku 2001 na Akademii Techniczno-  Rolniczej w Bydgoszczy na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji.  W 2000 roku rozpoczął służbę w SG. W Karpackim Oddziale Straży Granicznej pracował w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziale Łączności i Informatyki, oraz pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Karpackiego Oddziału SG. Po zniesieniu KaOSG, został przeniesiony do służby w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura. 
Od dnia 23 maja 2016 pełni  funkcję  Zastępcy Komendanta Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu.
Jest żonaty, ma dwóch synów.

Odznaczony: Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (2009),  Odznaką Straży Granicznej (2012), Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju (2013), Srebrnym  Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa (2013) Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Straży Granicznej (2014 r.) 

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2016
Data modyfikacji 24.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Koziołek
Osoba udostępniająca informację:
Krystian Koziołek
Osoba modyfikująca informację:
Krystian Koziołek
do góry