Składniki majątku zbędne i zużyte

Informacje ogólne dotyczące przekazania bądź zbycia mienia zbędnego i zużytego będącego w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Na podstawie § 3 oraz § 5-8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz § 52-55 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej informuje o możliwości zbycia zgodnie z § 8 cytowanego rozporządzenia składników majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, które zostało uznane jako zbędne i zużyte.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krystian Koziołek
do góry